For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

من از  سال 1386  استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان هستم. قبل از آن دکترای خود را در زمینه ی جبر محاسباتی (که یکی از زمینه های مشترک علوم کامپیوتر و ریاضیات محسوب می شود) در سال 1385از دانشگاه پاریس 6  دریافت کردم. در ضمن از سال 1384 تا 1386 در دانشگاه پاریس 6 در قالب پست ATER مشغول تحقیق و تدریس بودم. خلاصه ی دوره های مختلف تحصیلاتی بنده به شرح زیر است:

  1. دوره دبیرستان از 1368 تا 1372 در دبیرستان نمونه باقرالعلوم-بروجرد-ایران.
  2. لیسانس ریاضی از 1372 تا 1376 در دانشگاه صنعتی شریف-تهران-ایران.
  3. فوق لیسانس ریاضی از 1376 تا 1378 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهران-ایران.
  4. دکتری ریاضی (گرایش منطق) از 1378 تا 1381 در دانشگاه تربیت مدرس-تهران-ایران (ناتمام).
  5. دکتری علوم کامپیوتر (گرایش جبر محاسباتی) از 1381 تا 1385 در دانشگاه پاریس 6-پاریس-فرانسه.

 

تحت نظارت وف ایرانی